SUNDHEDSFORSIKRING

SUNDHEDSFORSIKRING

 HURTIG HJÆLP OG ET HURTIGT OVERBLIK

  • Fysioterapi og kiropraktik
  • Behandling på privathospital/klinik
  • Den forebyggende rådgivningslinje og sundhedskompas
  • Alternativ behandling
  • Osteopati
  • Psykisk behandling
  • On-line læge

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark og koster 2.124 kr. årligt i 2021 plus afgift.

DET MED SMÅT

Du skal altid kontakte forsikringsselskabet inden du påbegynder en behandling. 

 

AP CARE

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

AP Care står klar med råd og vejledning i forhold til helbredsmæssige og psykiskte problemstillinger. AP Care vil gennem en fortrolig og omsorgsfuld samtale hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal til, for at du får det bedre.

HELBREDSVEJLEDNING VED SYGEMELDING

Ved udsigt til langtidssygemelding, kan AP Pension tilbyde råd og vejledning i forhold til sundhedssystemet, det kommunale forløb etc. så du kommer bedst muligt ud på den anden side.

KONTAKT AP CARE

Du kan også sikre din samlever eller ægtefælle uden helbredsoplysninger - betalingen sker helårlig og opkræves privat.

Der henvises i øvrigt altid til de gældende forsikringsbetingelser.