SIkkerhed

SYGDOM

30-80% af din løn

Mister du i en kortere eller længere periode evnen til at arbejde, så kan du også miste sin indkomst.

Det er derfor vigtigt at sikre din indkomst ved sygdom og ulykke.

KRITISK SYGDOM

100.000 - 790.000 kr.

Kritisk sygdom er et kontant beløb, der udbetales, hvis du får en krisitk sygdom. Sygdommen skal fremgå af forsikringsbetingelserne over dækningsberettigede diagnoser.  

DØDFALD

1 - 8 x din årsløn

Ved dødsfald kan der udbetales et beløb til fx din ægtefælle, din samlever eller dine børn. Derudover udbetales naturligvis det opsparede depot og kan være med eller uden fradrag og dermed med eller uden 40% afgift.

Tilknytning af sikkerhed ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og/eller dødsfald er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger.